Til toppen

Steinknuser

Sorter Navn (a > å)

Valentini FA-L - Attila Steinknuser til traktor

Valentini FA-L Attila er effektiv dyrkningsfres av høy kvalitet som jobber 40 cm ned under bakken. Dypstabilisering kan være løsning for deg som har en grusvei som må forsterkes før dekkelegging eller som er ufremkommelig i teleløsningen.
VAFALAT

Valentini FA-M Attila Steinknuser til traktor

Valentini FA-M Attila er steinknuser som freser hele 70 cm ned. Dypstabilisering gir mange fordeler som at materialene i veien gjenbrukes, noe som behovet for tilslagsmateriale. Dette sparer både naturresurser og er gunstig samfunnsøkonomisk.
VAFAMAT

Valentini FI Ivan Steinknuser til traktor

Valentini Ivan steinknuser til traktor leveres i ulike bredder og frese 35 cm dypt. Dypstabilisering har klare økonomiske og miljømessige fordeler, og vegen får et bedre bærelag tilpasset både dagens og morgendagens behov.
VAFIIV

Valentini Leon Steinknuser til Traktor

Valentini Leon Steinknusere passer til små og store traktorer, og er designet for å møte kravene fra fagfolk som jobber med landbruk og veibygging. Steinknuseren er effektiv og det spesielle systemet Valentini har patentert gjør at maskinen går dybt selv med små traktorer.
VALEON

Stort utvalg av steinknusere til traktor som er designet for å møte kravene fra fagfolk som jobber med landbruk og veibygging. I landbrukssektoren forbereder dyrkningsfresen stent jord for dyrking, hvor den pløyer og planerer jorden. De knuste steinene og styrker jorden takket være at det frigis mineralsalter. Når det kommer til veiarbeid brukes steinknuseren til å utarbeide og planere før veien kan legges. Dypstabiliseringsfres takler tøff bruk som oppfresing av veier, steinknusing på nydyrket mark, innfresing av masse i skogsbilveier og asfaltfresing.